Het vijfde nationale Actieplan Open Overheid komt eraan

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) maakt iedere twee jaar een Actieplan Open Overheid. Deze actieplannen zijn onderdeel van het Nederlandse lidmaatschap van het Open Government Partnership (OGP). Dit jaar maakt BZK het vijfde Actieplan Open Overheid. Nieuw is dat dit actieplan een looptijd van vier jaar heeft.

Skyline Den Haag
Beeld: ©Bert Kijzers / Mediatheek Rijksoverheid

Co-creatie

BZK werkt bij het maken van het plan samen met medeoverheden en maatschappelijke organisaties. Het plan komt in co-creatie tot stand. Iedereen krijgt de kans om ideeën, suggesties en kritische noten aan te dragen. Deze inbreng vormt een deel van de inhoud van het plan. Ook baseert het ministerie van BZK zich op geleerde lessen die voortkomen uit:

  • gesprekken met partners;
  • de ervaringen uit de vorige actieplannen;
  • de onafhankelijke evaluaties van het Independent Review Mechanism (IRM).

Tijdlijn

Begin 2022 startten we met de ontwikkeling van het actieplan. Dit deden we met verkennende gesprekken binnen en buiten het ministerie van BZK. Tijdens de Programmaraad van het programma Open Overheid, het Interdepartementaal Overleg Open Overheid en een bijeenkomst met actiehouders en stakeholders werd het nieuwe actieplan aangekondigd en een oproep gedaan om inbreng te leveren. In september en oktober volgen een aantal meedenksessies om ideeën op te halen.

Na een periode van bouwstenen verzamelen voor het actieplan, komt de tijd om het actieplan op te stellen. De nieuwe actiehouders worden hier actief bij betrokken. Het stakeholderforum denkt mee over de inhoud en de maatschappelijke meerwaarde van het plan.

Na ruim een jaar samenwerken aan het plan, versturen we de Engelstalige versie van het vierde Actieplan Open Overheid eind december 2022 aan het OGP. De Nederlandse publieksversie presenteren we begin 2023.

Doe mee

Heb jij suggesties voor het vijfde Actieplan Open Overheid, wil je laten weten wat jij belangrijk vindt voor het nieuwe actieplan of meedoen? Laat het ons gerust weten!