Denk mee over de Woo-informatiecategorieën Klachtoordelen en Convenanten in de nieuwe informele consultatieronde

Vanaf dinsdag 14 november 2023, kun je deelnemen aan de volgende informele consultatieronde over concept-werkdefinities en hulpmiddelen voor informatiecategorieën uit de Wet open overheid (Woo). Informatie die valt onder deze categorieën moet op termijn verplicht actief openbaar worden gemaakt. Goed uitgewerkte definities en hulpmiddelen zijn daarom belangrijk.

In deze consultatieronde vragen we feedback op conceptversies van de volgende stukken:

  • Informatiecategorie Klachtoordelen: werkdefinitie en hulpmiddel bij de keuze tussen klachtoordelen integraal openbaar maken of als overzicht
  • Informatiecategorie Convenanten: voorstel voor aanvullende afspraken over de wijze van openbaar maken.

Reageer uiterlijk 8 december

De informele consultatieronde blijft open tot en met 8 december 2023. Gedurende deze periode krijg je de gelegenheid om actief vragen te stellen en waardevolle feedback te geven.

Graag toetsen we de concept-werkdefinities, aanvullende afspraken en hulpmiddelen alvast in de praktijk. Wat werkt wel en wat niet voor jouw organisatie? Wat is al duidelijk en wat moet nog verder worden uitgewerkt? Ga nu gelijk naar het KIA-platform en draag bij!