Actieplan Open Overheid 2018-2020

Het Actieplan Open Overheid bevat acties van overheden en netwerkpartners om de openheid in Nederland te bevorderen. Bij het maken van het Actieplan Open Overheid 2018-2020 zijn veel verschillende partijen betrokken geweest. Het actieplan is bepaald op basis van alle ideeën, suggesties en lessen die zijn getrokken uit de consultatiebijeenkomsten en het vorige actieplan.

In dit actieplan ligt de nadruk op het bijdragen aan meer openheid in de lokale democratie. Daarom is het geïntegreerd in het samenwerkingsprogramma ‘Democratie in Actie’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en belangenverenigingen van het lokale bestuur. Het actieprogramma bevat 11 actiepunten van het ministerie en haar netwerk.