Spoor Informatiehuishouding, actielijn 1: Informatieprofessionals

Professionals (informatiebeheer)

Voor het inrichten en uitvoeren van informatiebeheer zijn goed opgeleide professionals nodig. Het tekort aan capaciteit wordt gezien als een groot knelpunt in de verbetering van de informatiehuishouding. Binnen actielijn 1 zijn daarom allerlei centrale initiatieven opgezet, gericht op de versterking en ontwikkeling van de capaciteit. Ook wordt ingezet op het versterken van informatiebewustzijn bij alle medewerkers.

Visie: Er zijn voldoende en goed opgeleide professionals beschikbaar voor het inrichten en uitvoeren van informatiebeheer. Strategisch personeelsbeleid zorgt voor de werving, scholing en doorstroom van mensen. Ook ICT-professionals in gerelateerde vakgebieden beschikken over voldoende kennis over informatiebeheer om over en weer goed samen te kunnen werken met de professionals informatiebeheer. Medewerkers gaan op een verantwoorde manier om met overheidsinformatie.