Nieuwe werkdefinities informatiecategorieën Woo vastgesteld

Op 27 maart heeft de Stuurgroep PLOOI de werkdefinities vastgesteld van vier informatiecategorieën die onder de Wet open overheid (Woo) op termijn verplicht openbaar gemaakt moeten worden. Nu deze werkdefinities zijn vastgesteld, komt deze verplichting weer een stap dichterbij.

open overheid
Beeld programma Open Overheid

Het gaat om de werkdefinities van de volgende vier informatiecategorieën:

In de Woo staan 17 informatiecategorieën die bestuursorganen openbaar moeten maken. Deze verplichting wordt de komende jaren gefaseerd ingevoerd. De werkdefinitie omvat een concrete, praktijkgerichte definitie die duidelijk maakt wat er tenminste openbaar gemaakt moet worden, door alle bestuursorganen die onder de Woo vallen en over de betreffende categorie beschikken.

Inmiddels zijn voor 12 van de 17 informatiecategorieën werkdefinities beschikbaar. Drie categorieën zijn al openbaar. De laatste twee werkdefinities volgen naar verwachting medio 2024.

Oproep aan bestuursorganen

Gebruik de bovenstaande  werkdefinities wanneer je deze informatiecategorieën vanuit jouw organisatie actief openbaar maakt. Mocht het gebruik van deze werkdefinities tot vragen leiden, stel deze dan tijdens een van de inloopspreekuren. De eerstvolgende inloopspreekuren staan gepland op donderdag 18 april en dinsdag 14 mei. Op basis van de ervaringen kan een werkdefinities nog worden aangepast voordat de verplichting ingaat om die categorie actief openbaar te maken.

Hulpmiddelen

Voor de recentelijk vastgestelde categorieën zijn ook hulpmiddelen beschikbaar: