Open op Orde

Met ‘Open op Orde’ gaan we de informatiehuishouding van de Rijksoverheid verbeteren en transparanter maken. Het is een van de drie sporen van Open Overheid, samen met Openbaarmaking en de Nieuwe Archiefwet.  

Begin 2021 is het Generiek Actieplan Open op Orde gepubliceerd, met de grote lijnen en generieke voorzieningen om de informatiehuishouding te verbeteren. Op basis daarvan hebben alle Rijksorganisaties een eigen organisatie-specifiek actieplan gemaakt.  

Open op Orde bestaat uit vier actielijnen:  

  1. Professionals

  2. Volume en aard van informatie

  3. Informatiesystemen 

  4. Bestuur en naleving

Bekijk ook het Generiek actieplan informatiehuishouding Rijksoverheid.

Informatiehuishouding. Zo noemen we de opslag, het beheer en de verstrekking van gegevens binnen een organisatie.

En die moet op orde zijn.

Zodat iedereen er snel bij kan.

En om de totstandkoming van besluiten te kunnen verantwoorden. 

Helaas krijgt de Rijksdienst dit nog niet altijd voor elkaar.

Hoe dat komt?

Vier redenen:

1. We hebben er te veel op vertrouwd dat alle 120.000 Rijksmedewerkers zelf informatie op orde zouden krijgen en houden. We missen de informatieprofessionals!

2. Door de digitalisering is de hoeveelheid informatie exponentieel gegroeid. En er is te weinig vernietigd.

3. Veel IT- of informatiesystemen sluiten niet op elkaar en de dagelijkse werkpraktijk aan.

4. Er is te weinig sturing op - en naleving van - informatiehuishouding. 

Om de informatiehuishouding van het Rijk te verbeteren, is het dus belangrijk dat je voor jouw organisatie deze vier lijnen naloopt:

1. Professionele informatiebeheerders zijn hard nodig. En àlle medewerkers moeten weten wat goede informatiehuishouding betekent in hun dagelijkse werk.

2. Volume en de aard van informatie moeten ook in jouw organisatie in kaart worden gebracht. Wat heb je in huis?

3. Er moeten betere en gebruiksvriendelijkere informatiesystemen komen.

4. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor informatiebeheer moet je samen vaststellen. Stuur daar ook op.

Pas dan werk je écht aan een samenhangende aanpak!

Kijk voor meer informatie op: www.openoporde.nl