Quickstart Schrijven voor openbaarheid: Hoe doe je dat?

RDDI | De quickstart ‘Schrijven voor openbaarheid’ is een handig hulpmiddel voor iedereen die bij de overheid werkt. Want in principe kunnen de stukken die jij schrijft openbaar gemaakt worden. Bovendien is het een van de uitgangspunten van ambtelijk vakmanschap: we werken vanuit verantwoording. En een waarde die hier nauw mee samenhangt is transparantie: we geven zicht in wat we doen, hoe we dat doen en waarom we dat doen. Onder meer door informatie actief en passief openbaar te maken. Hoe je dat doet? Dat vind je gemakkelijk terug in de quickstart!