Home

Werken aan een Open Overheid

De Rijksoverheid werkt aan meer openbaarheid en transparantie. Dat betekent dat we snel verantwoording kunnen afleggen, onze taken goed uitvoeren en bieden we rechtszekerheid aan burgers en bedrijven. Maar hoe doe je dat op een goede en toegankelijke manier? De website Open-overheid.nl helpt door de weg te wijzen naar diensten en handreikingen van verschillende ondersteunende organisaties. Ze zijn op deze plek overzichtelijk voor jou bij elkaar gebracht. Hiermee kunnen we als professionals het goede gesprek stimuleren over wat het betekent om als ambtenaar én organisatie open en transparant te zijn.

Open-overheid.nl is bedoeld voor rijksprofessionals die werken aan een open overheid, zoals programmamanagers, projectleiders, juristen, communicatieadviseurs en informatieprofessionals. Behoor je niet tot die groep? Kijk waar je terecht kunt voor meer informatie.

Myrthe: Het zijn van een open overheid gaat eigenlijk over het duurzaam toegankelijk maken van informatie. Dus dat de informatie goed vindbaar, toegankelijk, doorzoekbaar en betrouwbaar is. Eigenlijk alles wat met informatie te maken heeft, dus ook de mensen die die informatie genereren, hoe die informatie wordt opgeslagen, wat er uiteindelijk mee gebeurt.

Aleid: Een goede informatiehuishouding betekent dat de overheid in staat is om z’n informatie terug te kunnen vinden, maar ook verantwoording af te kunnen leggen. En niet alleen vandaag en morgen, maar ook wellicht over 10 jaar of over 20 jaar. En een betrouwbare overheid is ook in control over z’n eigen informatievoorziening.

Dominique: En we moeten ook niet vergeten dat de burger ook het vertrouwen moet hebben dat alle tandwielen en moertjes die die motor draaiende houden, goed geolied zijn. Maar dat tegelijkertijd de privacy-gevoeligheid van die data ook in acht wordt genomen. Dus we zijn niet alleen aan het kijken naar manieren of dat makkelijker kan, maar hoe doen we dat veilig, secuur en op een nette manier.

Myrthe: Er zal echt een verandering plaats moeten vinden zowel in de techniek als bij de ambtenaren zelf. Dat dit een onderdeel wordt van ieders werk. En hun ook te laten zien wat dit hun kan opleveren. Het zijn van een open overheid gaat vanuit de gedachte van de burger ten dienste staan.

Lisanne: Je weet welke mailtjes van persoon A naar persoon B zijn gestuurd over welke motie, of over welke nota. En wij zorgen er eigenlijk voor dat ons systeem zo is ingericht zodat alle meta-data eventueel meegenomen kan worden. En zo wordt die mail veel betekenisvoller, want als jij weet waarop een beleid is gebaseerd, kan dat het wantrouwen wegnemen.

Myrthe: Onder de WOO, de Wet Open Overheid zijn een aantal informatiecategorieën. Daar zijn we dadelijk toe verplicht om actief al informatie openbaar te maken. Het idee daarachter, is dat waar nu informatieverzoeken worden ingediend, dat mensen eigenlijk zelf al een heleboel kunnen vinden. Nou ja, dat is dus eigenlijk een ambitie, een verplichting die we onszelf opleggen – daar hebben we ons ook aan te houden.

Activiteiten rondom Open Overheid

Boekpresentatie en Open Donderdagborrel bij Nationaal Archief

Op 6 oktober 2022 start het Nationaal Archief met De Open Donderdagen-borrels op elke even week van de maand. Professionals van binnen en buiten de overheid komen hier op informele wijze samen voor een kennismaking, het uitwisselen van ideeën en netwerken. Elke tweede even week is er een spreker om kennis over informatiehuishouding te delen. Op 6 oktober is dat Arre Zuurmond. De borrels vormen een vast onderdeel van ‘de Informatie Academie’ die nu achter de schermen wordt vormgegeven en zijn gratis toegankelijk. Je hebt geen Rijkspas nodig om aan te sluiten.

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Het Nationaal Archief

Werksessie Woo-verzoeken en informatiehuishouding voor Woo-functionarissen en informatieprofessionals

In samenwerking met ICTU organiseert RDDI werksessies over de informatiehuishouding over het behandelen van Woo-verzoeken. De werksessies zijn bedoeld voor Woo-functionarissen, Woo-coördinatoren en informatieprofessionals of -projectleiders bij de Rijksoverheid die zich bezighouden met (verbetering van de aanpak van) Woo-verzoeken, bijvoorbeeld als onderdeel van het actieplan Open op Orde.

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Online

Werksessie Woo-verzoeken en informatiehuishouding voor leidinggevenden

In samenwerking met ICTU organiseert RDDI werksessies over de informatiehuishouding onder het behandelen van Woo-verzoeken. De werksessies zijn bedoeld voor (uitsluitend) leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor (verbetering van) het Woo-proces binnen hun organisatie.

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Online

INNOvember 2022

INNOvember 2022 draait het om het uitwisselen van innovatieve ideeën, tips en tricks, geïnspireerd raken door innovatieve verhalen, leren van elkaar en om het versterken van de netwerken rond specifieke innovaties en technologieën. En dat een hele maand lang!

Activiteitendata

 • Datum -
 • Locatie Hybride

Uitgelichte onderwerpen

Nieuws

Meer nieuws